062/8002000, dostava na adresu!

8-20h, subota 12-20h

062/8002000, DOSTAVA | 8-20h, SUBOTA 12-20h

Dnevni paketi

od 1490 rsd.... Mogućnost da kreiramo meni po tvojim potrebama

Kcal

424,4

Ug. Hid.

40,8

Proteini

25,9

Masti

17,5

NETO

265

Kcal

379,2

Ug. Hid.

42,3

Proteini

28,4

Masti

10,6

NETO

305

Kcal

325,2

Ug. Hid.

42,5

Proteini

22,7

Masti

7,1

NETO

285

Kcal

394

Ug. Hid.

50,5

Proteini

11,8

Masti

16

NETO

200

Kcal

357,1

Ug. Hid.

49,1

Proteini

21,2

Masti

8,4

NETO

295

Kcal

567,1

Ug. Hid.

64,1

Proteini

39,2

Masti

17,1

NETO

170

Kcal

414,5

Ug. Hid.

48,3

Proteini

32,8

Masti

10

NETO

170

Kcal

606,7

Ug. Hid.

96,7

Proteini

20,1

Masti

15,1

NETO

170

Kcal

522,7

Ug. Hid.

82

Proteini

19,2

Masti

13,1

NETO

170

Dodatak uz kaše

Čokoladno mleko

Mleko

Jogurt

Kcal

575

Ug. Hid.

70

Proteini

40

Masti

15

NETO

440

Kcal

549,3

Ug. Hid.

64

Proteini

41,3

Masti

14,3

NETO

720

Kcal

540,1

Ug. Hid.

64,7

Proteini

33,9

Masti

16,2

NETO

400

Kcal

595,8

Ug. Hid.

79

Proteini

38

Masti

14,2

NETO

400

Kcal

658

Ug. Hid.

73

Proteini

42

Masti

22

NETO

350

Kcal

497,7

Ug. Hid.

67

Proteini

23

Masti

15,3

NETO

420

Kcal

223,1

Ug. Hid.

9,5

Proteini

25,2

Masti

9,6

NETO

130

Kcal

219,6

Ug. Hid.

7,6

Proteini

24,9

Masti

10,6

NETO

130

Kcal

175

Ug. Hid.

5

Proteini

6

Masti

16

NETO

30

Kcal

104

Ug. Hid.

27,6

Proteini

0,5

Masti

0,3

NETO

200

Kcal

264,4

Ug. Hid.

45,6

Proteini

9,1

Masti

5,8

NETO

300

Kcal

183,3

Ug. Hid.

24

Proteini

11,4

Masti

5,9

NETO

300

Kcal

160,8

Ug. Hid.

19,9

Proteini

6,4

Masti

8,3

NETO

310

Kcal

402,5

Ug. Hid.

49

Proteini

28

Masti

10

NETO

300

Kcal

384,5

Ug. Hid.

44,8

Proteini

28,9

Masti

10,0

NETO

500

Kcal

378

Ug. Hid.

45,3

Proteini

23,7

Masti

11,4

NETO

280

Kcal

417,1

Ug. Hid.

55,3

Proteini

26,6

Masti

9,9

NETO

280

Kcal

460,6

Ug. Hid.

51,1

Proteini

29,4

Masti

15,4

NETO

250

Kcal

348,4

Ug. Hid.

46,9

Proteini

16,1

Masti

10,7

NETO

300

Dodatak uz potaže