062/8002000, dostava na adresu!

8-20h, subota 12-20h

062/8002000, DOSTAVA | 8-20h, SUBOTA 12-20h

Kreiraj svoj obrok

zdravi obroci na dohvat ruke

Cena:

150

Cena:

150

Kcal

120

Ug. Hid.

0

Proteini

22,5

Masti

2,6

NETO

100

Kcal

120

Ug. Hid.

0

Proteini

22,5

Masti

2,6

NETO

100

Cena:

300

Cena:

300

Kcal

208

Ug. Hid.

0

Proteini

20,4

Masti

13,4

NETO

100

Kcal

208

Ug. Hid.

0

Proteini

20,4

Masti

13,4

NETO

100

Cena:

200

Cena:

200

Kcal

160

Ug. Hid.

0

Proteini

25,6

Masti

6

NETO

100

Kcal

160

Ug. Hid.

0

Proteini

25,6

Masti

6

NETO

100

Cena:

200

Cena:

200

Kcal

142

Ug. Hid.

0

Proteini

21,5

Masti

5,5

NETO

100

Kcal

142

Ug. Hid.

0

Proteini

21,5

Masti

5,5

NETO

100

Cena:

150

Cena:

150

Kcal

132

Ug. Hid.

2,1

Proteini

7,1

Masti

10,6

NETO

50

Kcal

132

Ug. Hid.

2,1

Proteini

7,1

Masti

10,6

NETO

50

Cena:

150

Cena:

150

Kcal

51

Ug. Hid.

1,2

Proteini

3,9

Masti

2,1

NETO

50

Kcal

51

Ug. Hid.

1,2

Proteini

3,9

Masti

2,1

NETO

50

Cena:

200

Cena:

200

Kcal

157

Ug. Hid.

36

Proteini

8

Masti

0.5

NETO

100

Kcal

157

Ug. Hid.

36

Proteini

8

Masti

0.5

NETO

100

Cena:

150

Cena:

150

Kcal

55

Ug. Hid.

2

Proteini

6,3

Masti

2,5

NETO

50

Kcal

55

Ug. Hid.

2

Proteini

6,3

Masti

2,5

NETO

50

Cena:

200

Cena:

200

Kcal

114

Ug. Hid.

0,1

Proteini

23,6

Masti

1,5

NETO

100

Kcal

114

Ug. Hid.

0,1

Proteini

23,6

Masti

1,5

NETO

100

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

175

Ug. Hid.

38,5

Proteini

3,7

Masti

0,6

NETO

50

Kcal

175

Ug. Hid.

38,5

Proteini

3,7

Masti

0,6

NETO

50

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

154

Ug. Hid.

34,9

Proteini

4,1

Masti

0,1

NETO

200

Kcal

154

Ug. Hid.

34,9

Proteini

4,1

Masti

0,1

NETO

200

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

176

Ug. Hid.

36,8

Proteini

5

Masti

1,1

NETO

50

Kcal

176

Ug. Hid.

36,8

Proteini

5

Masti

1,1

NETO

50

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

176

Ug. Hid.

36,6

Proteini

6,9

Masti

1,4

NETO

50

Kcal

176

Ug. Hid.

36,6

Proteini

6,9

Masti

1,4

NETO

50

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

34

Ug. Hid.

6,6

Proteini

2,8

Masti

0,3

NETO

100

Kcal

34

Ug. Hid.

6,6

Proteini

2,8

Masti

0,3

NETO

100

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

21

Ug. Hid.

3,1

Proteini

1,2

Masti

0,5

NETO

100

Kcal

21

Ug. Hid.

3,1

Proteini

1,2

Masti

0,5

NETO

100

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

96,1

Ug. HId.

18,9

Proteini

3,1

Masti

0,9

NETO

100

Kcal

96,1

Ug. HId.

18,9

Proteini

3,1

Masti

0,9

NETO

100

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

59

Ug. Hid.

7,1

Proteini

5,4

Masti

0,7

NETO

100

Kcal

59

Ug. Hid.

7,1

Proteini

5,4

Masti

0,7

NETO

100

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

71

Ug. Hid.

8,2

Proteini

5,6

Masti

0,5

NETO

100

Kcal

71

Ug. Hid.

8,2

Proteini

5,6

Masti

0,5

NETO

100

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

41

Ug. Hid.

9,5

Proteini

0,9

Masti

0,2

NETO

100

Kcal

41

Ug. Hid.

9,5

Proteini

0,9

Masti

0,2

NETO

100

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

15

Ug. Hid.

3,6

Proteini

0,6

Masti

0,1

NETO

100

Kcal

15

Ug. Hid.

3,6

Proteini

0,6

Masti

0,1

NETO

100

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

25

Ug. Hid.

5,8

Proteini

1,2

Masti

0,1

NETO

100

Kcal

25

Ug. Hid.

5,8

Proteini

1,2

Masti

0,1

NETO

100

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

41

Ug. Hid.

9,5

Proteini

0,9

Masti

0,2

NETO

100

Kcal

41

Ug. Hid.

9,5

Proteini

0,9

Masti

0,2

NETO

100

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

43

Ug. Hid.

9,5

Proteini

1,6

Masti

0,1

NETO

100

Kcal

43

Ug. Hid.

9,5

Proteini

1,6

Masti

0,1

NETO

100

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

23

Ug. Hid.

3,6

Proteini

2,8

Masti

0,3

NETO

100

Kcal

23

Ug. Hid.

3,6

Proteini

2,8

Masti

0,3

NETO

100

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

18

Ug. Hid.

3,9

Proteini

0,8

Masti

0,2

NETO

100

Kcal

18

Ug. Hid.

3,9

Proteini

0,8

Masti

0,2

NETO

100

Cena:

85

Cena:

85

Kcal

13

Ug. Hid.

2

Proteini

1,3

Masti

0,2

NETO

100

Kcal

13

Ug. Hid.

2

Proteini

1,3

Masti

0,2

NETO

100

Cena:

50

Cena:

50

Kcal

20

Ug. Hid.

2,2

Proteini

0,4

Masti

0,7

NETO

30

Kcal

20

Ug. Hid.

2,2

Proteini

0,4

Masti

0,7

NETO

30

Cena:

50

Cena:

50

Kcal

40

Ug. Hid.

2,0

Proteini

1,2

Masti

3,2

NETO

30

Kcal

40

Ug. Hid.

2,0

Proteini

1,2

Masti

3,2

NETO

30

Cena:

50

Cena:

50

Kcal

27

Ug. Hid.

1,6

Proteini

0,8

Masti

1,9

NETO

30

Kcal

27

Ug. Hid.

1,6

Proteini

0,8

Masti

1,9

NETO

30

Cena:

50

Cena:

50

Kcal

119

Ug. Hid.

13

Proteini

0,3

Masti

8,1

NETO

30

Kcal

119

Ug. Hid.

13

Proteini

0,3

Masti

8,1

NETO

30